Bedömning

Muntligt bedömningsstöd för Matematik 1

Nu har det muntliga bedömningsstödet för Ma1a, 1b och 1c kompletterats med ytterligare en uppgift. Totalt finns det nu tre muntliga bedömningsstöd för vardera kurs.