Frågor och svar

Finns det några skillnader i hur man ska använda undantagsbestämmelsen mellan olika skolformer?

Ja. När man ska bestämma om det går att använda undantagsbestämmelsen i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och i kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning får man bara beakta en elevs utvecklingsstörning om det finns synnerliga skäl. I specialskolan får man aldrig beakta att en elev är döv eller har en hörselskada när man bedömer om man ska använda undantagsbestämmelsen.

I gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning får man inte använda undantagsbestämmelsen på de kunskapskrav som rör säkerhet. Man får heller inte använda den på kunskapskrav som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter.

Källor: 15 kapitlet 26 § skollagen, 18 kapitlet 25 § skollagen, 20 kapitlet 38 § skollagen, 21 kapitlet 20 a § skollagen.