Frågor och svar

Finns det några skillnader i hur man ska använda undantagsbestämmelsen mellan olika skolformer?

Ja. När man ska bestämma om det går att använda undantagsbestämmelsen i de anpassade skolformerna får man bara beakta en elevs intellektuella funktionsnedsättning om det finns synnerliga skäl. I specialskolan får man aldrig beakta att en elev är döv eller har en hörselskada när man bedömer om man ska använda undantagsbestämmelsen.

I gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning får man inte använda undantagsbestämmelsen på de betygskriterier som rör säkerhet. Man får heller inte använda den på betygskriterier som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter.

Källa: Grundskolan 10 kapitlet 21 § skollagen, Anpassade grundskolan 11 kap. 23a § skollagen, Specialskolan 12 kap. 21 § skollagen, Sameskolan 13 kap. 21b § skollagen, Gymnasieskolan 15 kap. 26 § skollagen, Anpassade gymnasieskolan 18 kap. 25 § skollagen, Kommunal vuxenutbildning 20 kap. 38 § skollagen