Frågor och svar

Kan en elev få ett högre betyg än E om läraren har använt undantagsbestämmelsen?

Ja, det är möjligt att få ett högre betyg än E om undantagsbestämmelsen har använts. Eleven ska ha möjlighet att nå alla betygssteg även om läraren bortsett från enstaka delar av betygskriterierna genom undantagsbestämmelsen.

Undantagsbestämmelsen kan inte användas om elevens svårigheter går att avhjälpa genom att hen får särskilt stöd. Alltså kan bestämmelsen inte användas för att bortse från enstaka delar av betygskriterierna för de högre betygsstegen om eleven med hjälp av särskilt stöd når upp till E-nivå.