Frågor och svar

Kan läraren använda undantagsbestämmelsen i samband med prövning?

Ja, undantagsbestämmelsen kan användas när en lärare sätter betyg i samband med prövning.

Källa: Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning.