Frågor och svar

Kan läraren använda undantagsbestämmelsen på nationella prov?

Nej, undantagsbestämmelsen ska bara användas när man sätter betyg. Däremot går det att anpassa hur en elev med funktionsnedsättning ska få genomföra ett nationellt prov. Det finns instruktioner för hur man ska göra då i lärarinformationen till varje nationellt prov.