Frågor och svar

Kan läraren använda undantagsbestämmelsen på nationella prov?

Nej, undantagsbestämmelsen ska bara användas när man sätter betyg. Däremot går det att anpassa hur en elev med funktionsnedsättning ska få genomföra ett nationellt prov. I lärarinformationen till varje nationellt prov finns det instruktioner för hur man ska göra då.