Frågor och svar

Kan läraren använda undantagsbestämmelsen vid andra bedömningar än när hen sätter betyg?

Nej, undantagsbestämmelsen ska bara användas när läraren sätter betyg.