Frågor och svar

Kan undantagsbestämmelsen användas i undervisningen för att ta bort vissa delar av det centrala innehållet?

Nej, undantagsbestämmelsen kan inte användas för att ta bort vissa delar av det centrala innehållet i kurs- eller ämnesplanerna.