Frågor och svar

Kan undantagsbestämmelsen användas i undervisningen för att ta bort vissa delar av det centrala innehållet?

Nej.