Frågor och svar

När får läraren använda undantagsbestämmelsen?

Undantagsbestämmelsen får användas vid betygssättning för terminsbetyg och slutbetyg.