Frågor och svar

När får läraren använda undantagsbestämmelsen?

Undantagsbestämmelsen får användas vid betygsättning för terminsbetyg och slutbetyg.

Källa: 10 kapitlet 21 § skollagen.