Frågor och svar

Ska läraren dokumentera att hen använt undantagsbestämmelsen?

Det finns inte något krav på att en lärare ska dokumentera att hen har använt undantagsbestämmelsen. Det ska inte synas i betygsdokumentet att läraren tagit hänsyn till undantagsbestämmelsen när hen har satt betyg.