Frågor och svar

Ska läraren dokumentera att hen använt undantagsbestämmelsen?

Det finns inte något formellt krav på att en lärare ska dokumentera att man har använt undantagsbestämmelsen. Det ska inte synas i betygsdokumentet att läraren tagit hänsyn till undantagsbestämmelsen när hen satt betyg.