Beställa och hantera prov i specialskolan

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Beställningarna ska göras digitalt i augusti varje år. Rektorn ansvarar också för att proven hanteras enligt de regler och instruktioner som finns. Vi har stramat upp reglerna för att förhindra risken för spridning.

Beställ nationella prov

Rektorn ansvarar för att skolan beställer nationella prov i augusti. Information om hur beställningen går till kommer till skolan via post i vecka 33. Rektorn beställer ett prov till varje elev som ska genomföra det ordinarie provet vid provdatum/provperiod inklusive till de elever som kan tillkomma senare under läsåret. Beställningsbreven är gemensamma för specialskolan och grundskolan.

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 4, 2020/2021PDF (pdf, 212 kB)

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 7, 2020/2021PDF (pdf, 191 kB)

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 10, 2020/2021PDF (pdf, 196 kB)

Har du frågor om beställningar?

Saknar du dina inloggningsuppgifter, behöver du se hur många prov du har beställt eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid?

Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Saknar du dina inloggningsuppgifter, behöver du se hur många prov du har beställt eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid?

Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Hantera nationella prov säkert

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa. I årskurs 7 och 10 ska skolan inte öppna förslutningen runt bedömningsanvisningarna förrän det datum som anges på förslutningen.

HanteringsinstruktionerPDF (pdf, 474 kB)

Checklista för att förhindra spridning av nationella provPDF (pdf, 548 kB)

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella provlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prov och bedömningsanvisningar skickas ut senare än tidigare år

Från hösten 2018 skickas proven ut till skolorna ännu närmare det datum då provet ska genomföras. I årskurs 10 skickas bedömningsanvisningarna ut när proven har genomförts och når skolan i anslutning till provdatum. Bedömningsanvisningarna till proven i årskurs 4 och 7 samt delprov A i årskurs 10 distribueras vid samma tillfälle som övrigt provmaterial precis som vanligt.

Bedömningsanvisningar ska dock öppnas efter att provet har genomförts, om ingenting annat anges i följebrevet. Till exempel ska bedömningsanvisningarna till de muntliga delproven, delprov A, i årskurs 7 och 10 lämnas till läraren direkt vid paketets ankomst.

Provens förslutningar öppnas tidigast på provdagens morgon

Proven förslutningar öppnas på provdagens morgon. Vissa omfattande typer av anpassningar kan motivera att provens förslutningar öppnas dagen innan. Att en elev är i behov av förlängd provtid eller raster är inte skäl nog för att öppna proven i förtid. Rektor ska i god tid före provdatumet ha beslutat om eventuella anpassningar av genomförandet.

Anpassa prov i specialskolan

Provstart klockan 9.00 på morgonen

Från och med vårterminen 2019 ska alla prov i årskurs 10 påbörjas med start klockan 9.00 på provdagen. Tidpunkten för start är numera reglerad i en föreskrift, syftet är att hindra risken för spridning genom att alla elever ska påbörjar provet vid exakt samma tidpunkt. Det är inte tillåtet att flytta starttiden på grund av raster, lunch eller andra anledningar.

Mobiltelefon får inte användas

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning är inte tillåtna hjälpmedel, läs mer i häftet Lärarinformation för respektive prov.

Särskilda skäl krävs för att byta provdatum

Rektorn kan endast ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på vår webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.

Rektorn beslutar om en enskild elev ska få genomföra prov vid ett senare tillfälle.

Genomföra och bedöma prov i specialskolan

Utse en administrativt ansvarig person på skolan

Vi rekommenderar att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.

Se över rutiner vid mottagande av prov och avtal med posten

Skolan ska ha rutiner för att ta emot en leverans av ett prov på ett sådant sätt att det säkerställs att provets innehåll inte blir känt.

Mer om rutiner för mottagande och avtal med posten

Om din skola har avtalet LUK (leverans utan kvittens) med Postnord så medför det en ökad risk för spridning. De nationella proven kan då lämnas i skolans lokaler utan att någon har kvitterat leveransen.

Vi rekommenderar att skolans rektor ser över avtalet med Postnord och ändrar till leverans med kvittens. Kontakta er kundansvarig inom Postnord för att få besked om er skola har ett LUK-avtal eller inte. När en ändring av avtalet är gjord får Postnord inte lämna leveranser till skolan utan att någon kvitterat leveransen. Om inte någon finns på plats för att ta emot, går leveransen tillbaka till terminal och aviseras. Leveransen kan då hämtas på angivet utlämningsställe.

Observera att om ett LUK-avtal avslutas gäller detta alla leveranser från Postnord. Skolan kan alltså inte ha särskilda avtal för vissa leveranser. Skolverket som i det här fallet är avsändare har inte möjlighet att ändra avtalet för leveranser. Det är upp till mottagaren att avtala med Postnord om leveranser ska ske med eller utan kvittens.

Om din skola har avtalet LUK (leverans utan kvittens) med Postnord så medför det en ökad risk för spridning. De nationella proven kan då lämnas i skolans lokaler utan att någon har kvitterat leveransen.

Vi rekommenderar att skolans rektor ser över avtalet med Postnord och ändrar till leverans med kvittens. Kontakta er kundansvarig inom Postnord för att få besked om er skola har ett LUK-avtal eller inte. När en ändring av avtalet är gjord får Postnord inte lämna leveranser till skolan utan att någon kvitterat leveransen. Om inte någon finns på plats för att ta emot, går leveransen tillbaka till terminal och aviseras. Leveransen kan då hämtas på angivet utlämningsställe.

Observera att om ett LUK-avtal avslutas gäller detta alla leveranser från Postnord. Skolan kan alltså inte ha särskilda avtal för vissa leveranser. Skolverket som i det här fallet är avsändare har inte möjlighet att ändra avtalet för leveranser. Det är upp till mottagaren att avtala med Postnord om leveranser ska ske med eller utan kvittens.

Informera elever om nationella prov

Som stöd i din kommunikation med elever och vårdnadshavare finns informationsbrev om de nationella proven. Breven finns även översatta till ett antal olika språk. 

Informationsbreven i årskurs 4 och 7 riktar sig främst till elevens vårdnadshavare och brevet i årskurs 10 riktar sig till eleven själv.

Informationsbrev om provet i årskurs 4

brev på svenskaPDF (pdf, 95 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 118 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 93 kB)

brev på dariPDF (pdf, 124 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 67 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 80 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 94 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 121 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 115 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 123 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 92 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 65 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 97 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 271 kB)

brev på svenskaPDF (pdf, 95 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 118 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 93 kB)

brev på dariPDF (pdf, 124 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 67 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 80 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 94 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 121 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 115 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 123 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 92 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 65 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 97 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 271 kB)

Informationsbrev om provet i årskurs 7

brev på svenskaPDF (pdf, 71 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 116 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 89 kB)

brev på dariPDF (pdf, 115 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 91 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 64 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 98 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 117 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 107 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 119 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 90 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 61 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 92 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 266 kB)

brev på svenskaPDF (pdf, 71 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 116 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 89 kB)

brev på dariPDF (pdf, 115 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 91 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 64 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 98 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 117 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 107 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 119 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 90 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 61 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 92 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 266 kB)

Informationsbrev om provet i årskurs 10

brev på svenskaPDF (pdf, 87 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 139 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 90 kB)

brev på dariPDF (pdf, 153 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 125 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 100 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 89 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 156 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 107 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 156 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 89 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 105 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 130 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 421 kB)

brev på svenskaPDF (pdf, 87 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 139 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 90 kB)

brev på dariPDF (pdf, 153 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 125 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 100 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 89 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 156 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 107 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 156 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 89 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 105 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 130 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 421 kB)

Senast uppdaterad 15 oktober 2020