Gamla prov och exempeluppgifter i specialskolan

Här finns prov som är fria från sekretess eller exempeluppgifter som liknar uppgifterna i proven.

Många lärare, men även elever och föräldrar, undrar i provtider om det finns gamla nationella prov som eleverna kan bekanta sig med inför provtillfället. Uppgifterna i nationella proven återanvänds och skyddas av provsekretess, men vissa prov eller uppgifter är frisläppta och finns att hämta här.

Nationella prov i årskurs 7

Exempel på provuppgifter i engelska*länk till annan webbplats

Exempel på provuppgifter i matematik*länk till annan webbplats

Exempel på provuppgifter i svenska/svenska som andraspråk*länk till annan webbplats

Bedömarträning i engelska**

Bedömarträning i matematik**

Bedömarträning i svenska och svenska som andraspråk**

Biologi (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Fysik (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Kemi (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

SOlänk till annan webbplats

* Exempel på uppgifter från proven i engelska, matematik och svenska samt svenska som andraspråk från läsåret 2011/2012.

** I materialet Bedömarträning finns exempel på uppgifter som liknar de uppgifter som finns i proven.

Nationella prov i årskurs 10

Engelsk (nafs.gu.se)länk till annan webbplats

Matematik (su.se)länk till annan webbplats

Svenska och svenska som andraspråk (uu.se)länk till annan webbplats

NO (umu.se)länk till annan webbplats

SO (npsoportal.se)länk till annan webbplats

Moderna språk

I moderna språk finns frivilliga prov som du som lärare kan välja att använda. Exempel på hur uppgifterna i dessa prov kan se ut finns tillgängliga för såväl lärare som elever i vår bedömningsportal.

Franskalänk till annan webbplats

Spanskalänk till annan webbplats

Tyskalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 30 juni 2021

Innehåll på denna sida