Gamla prov och exempeluppgifter i specialskolan

Här finns prov som är fria från sekretess eller exempeluppgifter som liknar uppgifterna i proven.

Många lärare, men även elever och föräldrar, undrar i provtider om det finns gamla nationella prov som eleverna kan bekanta sig med inför provtillfället. Uppgifterna i nationella proven återanvänds och skyddas av provsekretess, men vissa prov eller uppgifter är frisläppta och finns att hämta här.

Nationella prov i årskurs 10

Engelsk (nafs.gu.se) Länk till annan webbplats.

Matematik (su.se) Länk till annan webbplats.

Svenska och svenska som andraspråk (uu.se) Länk till annan webbplats.

NO (umu.se) Länk till annan webbplats.

SO (npsoportal.se) Länk till annan webbplats.

Moderna språk

I moderna språk finns frivilliga prov som du som lärare kan välja att använda. Exempel på hur uppgifterna i dessa prov kan se ut finns tillgängliga för såväl lärare som elever i vår bedömningsportal.

Franska Länk till annan webbplats.

Spanska Länk till annan webbplats.

Tyska Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 30 juni 2021

Innehåll på denna sida