Frågor och svar

Vilka utbildningsanordnare kan beställa prov?

Rektorer, huvudmän och utbildningsanordnare med betygsrätt (som bedriver undervisning enligt kurs- och ämnesplaner för respektive skolform) kan beställa proven. Övriga intresserade kan ta del av exempel på prov, som inte längre omfattas av provsekretess.