Lämna in provresultat i komvux på gymnasial nivå

Provresultaten samlas in för att kunna följa upp elevernas kunskaper, för forskning och för utveckling av proven.

Det görs två insamlingar i samband med nationella prov.

I den ena insamlingen rapporterar alla skolor in resultatet för samtliga elever. Insamlingen är en del av Sveriges officiella statistik och görs av Statistiska centralbyrån (SCB). Det är huvudmannen eller skolenheten som lämnar uppgifterna till SCB.

I den andra insamlingen lämnar lärare in resultat på uppgiftsnivå för ett urval av eleverna. Lärare besvarar även en enkät om provet. Den här insamlingen görs av de universitet och högskolor som utvecklar proven.

Alla elevers provresultat samlas in av SCB

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som på uppdrag av oss gör insamlingarna av elevers resultat på de nationella proven. Det här är en del av vår officiella statistik.

Lämna uppgifter om provresultat (scb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Datum för inrapportering

Sista inlämningsdag att rapportera in resultaten är för

  • första halvåret den 15 september varje år och resultaten publiceras den 21 juni kommande år
  • andra halvåret den 15 februari varje år och resultaten publiceras den 21 juni samma år.

Ett urval av elevsvar samlas in av provkonstruktörerna

De universitet och högskolor som utvecklar proven samlar in resultat på uppgiftsnivå för elever födda ett visst datum varje månad alternativt för samtliga elever som är födda vissa månader på året. Lärare som hållit i provgenomförandet ska också besvara en enkät. Informationen ger ett viktigt stöd i arbetet med att utveckla proven.

Engelska – lämna uppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matematik 1 – lämna uppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matematik 2–4 – lämna uppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska och svenska som andraspråk – lämna uppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingarna styrs av

Både insamlingen av provresultat och insamlingen av ett urval av elevsvar är reglerade i Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från skolhuvudmän (SKOLFS 2011:142).

Senast uppdaterad 15 mars 2022