Läroplan för vuxenutbildningen och ämnesplaner för komvux som anpassad utbildning gymnasial nivå

Här hittar du läroplanen och kursplanerna för komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå samt övergripande information om undervisningen på denna nivå.