Gamla prov och exempeluppgifter i svenska för invandrare, sfi

Här finns prov som är fria från sekretess eller exempeluppgifter som liknar uppgifterna i proven.

Många lärare, men även elever, undrar i provtider om det finns gamla nationella prov som eleverna kan bekanta sig med inför provtillfället. Uppgifterna i nationella proven återanvänds och skyddas av provsekretess, men vissa prov eller uppgifter är frisläppta och finns att hämta här.

Nationella prov i sfi på Stockholms universitets webbplatslänk till annan webbplats

Höra

För delprovet Höra finns fem exempeluppgifter med tillhörande ljudinspelningar.

Uppgifter, delprovet Höra

Den nivå som finns angiven inom parentes (B, C, D) i exempeluppgifterna är ungefärlig. Exempeluppgifterna visar i första hand hur formatet kan se ut. Om inget annat anges så används formatet i prov på samtliga nivåer men innehållet är anpassat efter vilket prov uppgiften ingår i.

En nyhet (Kurs B)

Uppgift: En nyhetPDF (pdf, 279 kB)

Ljudinspelning: En nyhet

Telefonsvarare på ett vandrarhem (Kurs C)

Uppgift: Telefonsvarare på ett vandrarhemPDF (pdf, 67 kB)

Ljudinspelning: Telefonsvarare på ett vandrarhem

Boka en resa (Kurs D)

Uppgift: Boka en resaPDF (pdf, 67 kB)

Ljudinspelning: Boka en resa

Hur ofta går de på bio? (Kurs D)

Uppgift: Hur ofta går de på bio?PDF (pdf, 70 kB)

Ljudinspelning: Hur ofta går de på bio?

Hur vill de bo när de blir gamla? (Kurs D)

Uppgift: Hur vill de bo när de blir gamla?PDF (pdf, 69 kB)

Ljudinspelning: Hur vill de bo när de blir gamla?

Den nivå som finns angiven inom parentes (B, C, D) i exempeluppgifterna är ungefärlig. Exempeluppgifterna visar i första hand hur formatet kan se ut. Om inget annat anges så används formatet i prov på samtliga nivåer men innehållet är anpassat efter vilket prov uppgiften ingår i.

En nyhet (Kurs B)

Uppgift: En nyhetPDF (pdf, 279 kB)

Ljudinspelning: En nyhet

Telefonsvarare på ett vandrarhem (Kurs C)

Uppgift: Telefonsvarare på ett vandrarhemPDF (pdf, 67 kB)

Ljudinspelning: Telefonsvarare på ett vandrarhem

Boka en resa (Kurs D)

Uppgift: Boka en resaPDF (pdf, 67 kB)

Ljudinspelning: Boka en resa

Hur ofta går de på bio? (Kurs D)

Uppgift: Hur ofta går de på bio?PDF (pdf, 70 kB)

Ljudinspelning: Hur ofta går de på bio?

Hur vill de bo när de blir gamla? (Kurs D)

Uppgift: Hur vill de bo när de blir gamla?PDF (pdf, 69 kB)

Ljudinspelning: Hur vill de bo när de blir gamla?

Läsa

I delprovet Läsa för kurs C och D ingår alltid en längre artikel. Uppgifterna till artikeln kan handla om att svara på frågor om innehåll i texten eller ta ställning till vilka påståenden som stämmer med texten. Av upphovsrättsliga skäl har vi inte möjlighet att publicera någon av de längre texterna som exempeluppgift.

Uppgifter, delprovet Läsa

Den nivå som finns angiven inom parentes (B, C, D) i exempeluppgifterna är ungefärlig. Exempeluppgifterna visar i första hand hur formatet kan se ut. Om inget annat anges så används formatet i prov på samtliga nivåer men innehållet är anpassat efter vilket prov uppgiften ingår i.

Exempel på hur uppgifter kan se ut i delprov LäsaPDF (pdf, 749 kB)

Den nivå som finns angiven inom parentes (B, C, D) i exempeluppgifterna är ungefärlig. Exempeluppgifterna visar i första hand hur formatet kan se ut. Om inget annat anges så används formatet i prov på samtliga nivåer men innehållet är anpassat efter vilket prov uppgiften ingår i.

Exempel på hur uppgifter kan se ut i delprov LäsaPDF (pdf, 749 kB)

Skriva

Kurs B

I provet i kurs B ingår en skrivuppgift. Syftet är att pröva elevens förmåga att skriva enkla texter om sig själv i vanliga situationer i vardagslivet. Du läser instruktionen till uppgiften högt för för eleven.

Kurs C

I provet i kurs C ingår en skrivuppgift. Syftet är att pröva elevens förmåga att skriva enkla texter med viss anpassning till syfte och mottagare.

Kurs D

I provet i kurs D ingår två skrivuppgifter, en uppgift som utgår från en informell skrivsituation och en uppgift utifrån en mer formell situation. Syftet är att de två uppgifterna ska pröva elevens förmåga att skriva enkla texter med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Uppgifter, delprovet Skriva

Den nivå som finns angiven inom parentes (B, C, D) i exempeluppgifterna är ungefärlig. Exempeluppgifterna visar i första hand hur formatet kan se ut. Den första uppgiften exemplifierar hur en uppgift kan se ut på kurs C, men utan kravet att eleven motiverar och argumenterar. Den andra exempeluppgiften är från kurs D.

Skriv ett brev till en vänPDF (pdf, 103 kB)

Skriv ett svar på en insändarePDF (pdf, 149 kB)

Den nivå som finns angiven inom parentes (B, C, D) i exempeluppgifterna är ungefärlig. Exempeluppgifterna visar i första hand hur formatet kan se ut. Den första uppgiften exemplifierar hur en uppgift kan se ut på kurs C, men utan kravet att eleven motiverar och argumenterar. Den andra exempeluppgiften är från kurs D.

Skriv ett brev till en vänPDF (pdf, 103 kB)

Skriv ett svar på en insändarePDF (pdf, 149 kB)

Tala

Kurs B

I provet i kurs B ingår en muntlig uppgift. Uppgiften är tänkt att pröva elevens förmåga att med stöd kommunicera kring frågor som knyter an till situationer i vardagslivet. Enligt kursplanen ska eleven kunna delta i samtal om välbekanta ämnen och i enkel form berätta om personliga erfarenheter.

Kurs C

I provet i kurs C ingår två muntliga uppgifter, en enskild uppgift med fokus på produktion och en uppgift som eleverna gör i par som prövar interaktion. Uppgifterna är tänkta att pröva elevens förmåga att kommunicera med ett enkelt språk i situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Kurs D

I provet i kurs D ingår två muntliga uppgifter, en enskild uppgift med fokus på produktion och en uppgift som eleverna gör i par som prövar interaktion. Uppgifterna är tänkta att pröva elevens förmåga att kommunicera kring frågor som knyter an till vardags-, samhälls- och arbetsliv. Enligt kursplanen ska eleven kunna kommunicera i såväl informella som mer formella situationer.

Uppgifter, delprovet Tala

Den nivå som finns angiven inom parentes (B, C, D) i exempeluppgifterna är ungefärlig. Exempeluppgifterna visar i första hand hur formatet kan se ut. Om inget annat anges så används formatet i prov på samtliga nivåer men innehållet är anpassat efter vilket prov uppgiften ingår i.

Exempel på hur uppgifter kan se ut i delprov TalaPDF (pdf, 101 kB)

Den nivå som finns angiven inom parentes (B, C, D) i exempeluppgifterna är ungefärlig. Exempeluppgifterna visar i första hand hur formatet kan se ut. Om inget annat anges så används formatet i prov på samtliga nivåer men innehållet är anpassat efter vilket prov uppgiften ingår i.

Exempel på hur uppgifter kan se ut i delprov TalaPDF (pdf, 101 kB)

Senast uppdaterad 30 juni 2021

Innehåll på denna sida