Frågor och svar

De som har rätt till utbildningen enligt rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux, var kommer de in i urvalsreglerna?

För de individer som har rätt till utbildningen ska inget urval göras, så de kommer inte att beröras av urvalsreglerna överhuvudtaget. För en sökande som är behörig men även bedöms ha rätt till utbildningen innebär alltså ett beslut om mottagande även att den sökande antas till utbildningen.

Här finns mer information om ansökan, behörighet, rätt till utbildning och antagning.

Från ansökan till antagning inom komvux på gymnasial nivå