Frågor och svar

Vad händer med interkommunal ersättning (IKE)? Har elever från annan kommun företräde i det fall de behöver slutföra en påbörjad individuell studieplan?

Vid utbildning i annan kommun än hemkommunen är det den huvudman/kommun som anordnar utbildningen som beslutar om mottagande och antagning, och därmed även eventuellt urval av sökande. Har en sökande från en annan kommun bedömts som behörig och mottagits till utbildningen så ingår denne i samma antagningsprocess, och därmed eventuellt urval, som alla andra sökande till utbildningen.

Det är därmed upp till den huvudman som anordnar utbildningen i fråga att utifrån gällande bestämmelser prioritera och göra urval av de sökande.

Här finns mer information om ansökan och antagning när det gäller utbildning som anordnas av annan huvudman än hemkommunen.

Utbildning som anordnas av annan huvudman än hemkommunen