Översättning av gymnasiebetyg

Här finns information för den som ska översätta betyg till engelska.

Informationen nedan rör nuvarande gymnasieskolan, dvs utbildningar som startat efter den 1 juli 2011. Information om utbildningar som startat tidigare finns under "se även".

Många länder är noga med att betygsöversättningen ser officiell ut. Tänk därför på att:

  • Stämpla det översatta dokumentet med skolans stämpel och/eller använd ett papper med skolans (flerfärgade) logotyp.
  • Skicka med en kopia på det svenska betyget så att det är tydligt att översättningen stämmer överens med originalet.
  • Skicka med informationsmaterial översatt till engelska. Det hjälper en utländsk bedömare att värdera betyget.

Terminologi

Här finns samtliga ämnes- och kursnamn inom gymnasieskolan på engelska. Ämnes- och kursnamn (pdf) (683 kB)

Ämnes- och kursnamn (xls) (194 kB)

Här finns de gymnasiegemensamma och de programgemensamma ämnesplanerna översatta till engelska. Översättningar av ämnesplaner

Här finns en lista på vanliga begrepp vid översättning till engelska av betyg inom gymnasieskolan. . Begrepp vid översättning av gymnasiebetyg - Terminology list (pdf) (145 kB)

Betygsskalan

Betygssteg Grading scale
A A
B B
C C
D D
E E
F (underkänt) F (failed)

Betygsskalan före 2011

Mycket väl godkänt Pass with special distinction
Väl godkänt Pass with distinction
Godkänt Pass

Om gymnasieskolan på engelska

Den här boken presenterar gymnasieskola 2011 (Gy 2011). Den vänder sig i första hand till lärare, men till exempel studie- och yrkesvägledare eller skolledare kan också ha nytta av boken. Syftet är att ge en god förståelse av gymnasieskola 2011 och av de överväganden som ligger bakom reformen. Gymnasieskola 2011, engelsk översättning

Här finns läroplanen för gymnasieskolan, översatt till engelska.

Senast granskad: 2016-03-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner