Information till elever i utbildning i svenska för invandrare (sfi)

I informationsbrevet kan du som elev läsa om syftet med slutproven i utbildning i svenska för invandrare och om hur proven genomförs. Lärare kan hämta brevet här för att dela ut till eleverna.

Senast granskad: 2016-07-05
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner