Extra anpassningar och särskilt stöd

Här hittar du frågor och svar utifrån regelverket kring extra anpassningar och särskilt stöd.