Språkvalet i grundskolan

Du ska kunna välja mellan minst två av de moderna språken franska, spanska eller tyska. Som språkval får du även välja engelska, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk för hörande och modersmål. Kanske finns det fler språk att välja mellan på din skola?

Elever i ett klassrum arbetar vid en dator

Det är roligt att kunna många språk. Du kan få vänner i andra länder, bland annat genom internet, och du kan förstå vad de säger i utländska filmer. Du har större chans att komma in på den gymnasieutbildning du vill om du läser språk. Det beror på att betyget i moderna språk räknas in i meritvärdet i form av ett 17:e betygsvärde. Många ungdomar åker utomlands ett tag och jobbar. Med kunskaper i språk kan du förbättra dina möjligheter att få ett jobb som är intressant. För vissa jobb krävs också kunskaper i fler språk än engelska. Europarådet och EU har som mål att vi som bor i Europa förutom vårt modersmål ska kunna minst två språk till.

Vilka språk kan du välja?

På alla skolor kan man välja mellan minst två moderna språk, men oftast finns det fler. Enligt skolförordningen (9 kap. 5 §) ska elever i den svenska skolan kunna välja mellan minst två av språken franska, spanska eller tyska inför sitt språkval i moderna språk. På vissa skolor kan du läsa andra moderna språk än franska, spanska och tyska. Några exempel är ryska, italienska, japanska, portugisiska eller kinesiska.

Som språkval får du även välja engelska, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk för hörande och modersmål. Observera dock att du som väljer att läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska, teckenspråk eller modersmål som språkval inte får tillgodoräkna dig detta betyg som ett 17:e betyg. Alla gymnasieskolor erbjuder dock inte kurser i alla de språk som man kan läsa inom språkvalet så det finns ingen garanti för att du får fortsätta med samma språk på gymnasiet som du har läst i grundskolan. Din skola informerar om vilka moderna språk som du kan välja mellan.

Högre meritvärde med betyg i moderna språk

När du ska söka till gymnasiet räknas dina 16 bästa bokstavsbetyg om till siffror som sedan summeras till ett meritvärde. Meritvärdet är summan av dina betyg. Dessutom läggs betygsvärdet för moderna språk till ditt meritvärde som då blir högre eftersom det då omfattar 17 betygsvärden. Det högre meritvärdet kan öka dina chanser att komma in på den gymnasieutbildning som du vill gå. Betygen i moderna språk från gymnasieskolan är av samma anledning viktiga om du vill studera vidare på universitetet eller högskolan.

Modersmål och modersmål som nationellt minoritetsspråk

Du kan välja att läsa ditt modersmål som språkval. Du har särskilda rättigheter att få läsa ditt modersmål om du tillhör en nationell minoritet. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Om du önskar få undervisning i ett nationellt minoritetsspråk inom språkvalet så har du rätt att få det. Det räcker att endast en elev önskar det för att skolans huvudman ska vara skyldig att anordna det.

  • En fördel med att läsa modersmål inom ramen för språkval är att du på så vis får undervisning i ditt ordinarie schema, inom reglerad undervisningstid.
  • Om du läst och fått godkänt betyg i ämnet modersmål i grundskolan har du rätt till modersmålsundervisning även i gymnasieskolan. Det innebär att du kan fortsätta med samma språk i modersmålsundervisning på gymnasiet. Observera att det inte finns garantier att fortsätta med samma språk om man läser språket som Moderna språk.
  • En nackdel med att läsa modersmål inom språkvalet kan vara att du därmed inte får möjlighet att läsa något av de moderna språken som språkval och på så sätt inte få samma möjlighet att använda betyget i moderna språk för att öka ditt meritvärde.


Kom ihåg att om du önskar få undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk inom språkvalet så har du rätt att få det. Det räcker att endast en elev önskar det för att skolans huvudman ska vara skyldig att anordna det.

Rätt till modersmålsundervisning Länk till annan webbplats.

Bestämmelser

Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval.

Enligt 9 kap. 5 § skolförordningen (2011:185) ska huvudmannen för skolan som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval.

Enligt 9 kap. 6 § skolförordningen får en elev i stället för ett språk som erbjudits enligt 5 § välja något av följande språk som språkval:

  • det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i,
  • svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk,
  • engelska, eller
  • teckenspråk.

Enligt 9 kap. 7 § skolförordningen är huvudmannen inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval (...) om färre än fem elever väljer språket. Detta gäller dock inte om språket är ett nationellt minoritetsspråk.

Eleverna ska göra sitt språkval senast inför årskurs 6. Broschyren "Dags för språkval!" ger elever och vårdnadshavare ett beslutsunderlag inför språkvalet.

Ladda ner broschyren Dags för språkval!

Senast uppdaterad 12 maj 2023

Innehåll på denna sida