Bli behörig genom validering

Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig, förkorta en utbildning eller bli kvalificerad för ett arbete. Även du som har vissa formella betyg och intyg men saknar andra kan bli validerad. Om du har erfarenhet inom ett utbildningsområde kan validering förkorta utbildningstiden så att du inte behöver läsa det du redan kan.

Här kan du läsa mer om vart du ska vända dig för att bli validerad, det vill säga få din kunskap och kompetens kartlagd och bedömd på ett strukturerat sätt.

Jag vill studera

På gymnasiet eller komvux

Har du kunskaper och erfarenheter men saknar intyg för att söka till en utbildning, anpassa nivån eller kanske förkorta tiden så att du inte behöver läsa det du redan kan? Kontakta i första hand din kommun.

Vanliga frågor om validering

På högskola eller universitet

  • Har du kunskaper och kompetenser från arbetslivet eller annan verksamhet som du vill använda för att komma in på en högskoleutbildning?
  • Har du oavslutade studier som du vill tillgodoräkna dig på ett högskoleprogram? Vänd dig till det lärosäte du vill studera på och begär att få din reella kompetens bedömd. 
  • Har du yrkeskunskaper du vill använda för att komma in på rätt utbildning? Kontakta lärosätet du vill studera vid.

Mer information hittar du på Studera.nu Länk till annan webbplats.

På yrkeshögskola

Har du kunskaper och kompetenser som du vill använda för att bli behörig till yrkeshögskola, eller vill du tillgodoräkna dig tidigare studier för att förkorta en utbildning? Kontakta utbildningsanordnaren.

Mer information hittar du på webbplatsen för Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH) Länk till annan webbplats.

Jag vill arbeta

Senast uppdaterad 02 november 2023

Innehåll på denna sida