Ingen får mobba dig

Du som är elev ska få en bra utbildning

och känna dig trygg i skolan.

Det har du rätt till.

Här får du veta mer om vad du kan göra om du inte mår bra i skolan.

Ingen får mobba eller vara dum mot dig

Du ska känna dig trygg i skolan.

Det betyder att du aldrig ska behöva vara rädd, bli mobbad, retad,

knuffad, slagen eller att någon är dum mot dig på något sätt i skolan.

Ingen annan elev eller lärare får vara dum mot dig.

Att bli mobbad kan vara att inte få vara med eller att bli retad.

Att bli mobbad kan också vara att någon skriver något elakt

eller lägger ut bilder på dig på internet trots att du inte vill det.

Skolan ansvarar för att det inte ska hända för någon elev.

Om du inte mår bra i skolan

Skolan ska arbeta för att ingen elev ska bli mobbad eller dåligt behandlad.

Om det ändå händer ska du direkt prata med en vuxen,

antingen på skolan eller någon annan vuxen som du litar på.

Skolan ska hjälpa dig direkt

När personalen på skolan får veta att någon har blivit mobbad

ska de direkt undersöka situationen och stoppa mobbningen. Det är du som avgör om du har blivit mobbat, inte någon annan.

Det är jätteviktigt att du är trygg och mår bra i skolan.

Om skolan inte hjälper dig

Om du inte tycker att du får den hjälp som du har rätt till

kan du kontakta Skolinspektionen.

Läs mer om att kontakta Skolinspektionen

(texten är inte på lättläst svenska)

Om någon behandlar dig dåligt till exempel på grund av ditt kön

eller din religion så är det viktigt att du direkt pratar med en vuxen.

Du kan också kontakta DO, Diskrimineringsombudsmannen,

för att få hjälp.

Läs mer om att kontakta Diskrimineringsombudsmannen

Skolverkets information på lättläst svenska

Den här texten är på lättläst svenska.

Texten utgår från en annan text på vår webbplats.

Om mobbning, ingen får mobba dig

Senast uppdaterad 12 januari 2024

Innehåll på denna sida