Om ditt barn ska vara ledigt från skolan i grundskolan på lättläst svenska

Om ditt barn ska vara ledigt från skolan

måste du som förälder ansöka om det.

Rektorn beslutar sedan om barnet kan vara ledigt.

Nästan alla barn har skolplikt

Nästan alla barn som bor i Sverige har skolplikt.

Det betyder att barnen ska gå i skolan

och att de inte automatiskt har rätt att vara lediga mer än på loven.

Men ett barn kan få vara ledigt för vissa resor

eller för viktiga dagar för familjen eller för religionen.

Barnet kan också få vara ledigt längre tid om det finns väldigt speciella skäl.

Rektorn bestämmer om ditt barn får vara ledigt

Det är rektorn som bestämmer om barnen får vara lediga.

Om ditt barn ska vara ledigt mindre än tio dagar

kan rektorn istället låta en lärare bestämma.

Om ditt barn får ledigt kan bero på

  • hur länge hen ska vara ledig
  • hur viktigt det är för hen att vara ledig
  • hur det går för hen i skolan.

Vara ledig när det är nationella prov

Det finns inga särskilda regler för att vara ledig när det är nationella prov

men eleverna ska helst vara med på de nationella proven.

Därför kommer rektorn ta hänsyn till när de nationella proven är

när hen bestämmer om ett barn ska få vara ledigt.

Om föräldrarna inte är överens

Föräldrarna måste inte vara överens om sitt barn ska vara ledigt.

Men det är viktigt att båda föräldrarna får samma information från skolan.

Skolverkets information på lättläst svenska

Den här texten är på lättläst svenska.

Texten utgår från en annan text på vår webbplats.

Ledighet i skolan

Senast uppdaterad 12 januari 2024

Innehåll på denna sida