Om Skolverket på lättläst svenska

Skolverket är en myndighet som styr och hjälper förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få lika möjligheter och en bra utbildning i en trygg miljö.

Ungefär 800 personer arbetar på Skolverket som har kontor i Solna. En generaldirektör är chef för Skolverket. Regeringen ger oss våra uppdrag och bestämmer hur vi ska arbeta.

Här är några av de saker som Skolverket gör:

  • tar fram planer, kriterier och prov för utbildningar
  • undersöker och analyserar hur förskolan och skolan arbetar och fungerar
  • hjälper till att utveckla förskolan och skolan och göra dem bättre
  • hjälper förskollärare och lärare att utbilda och utveckla sig.

Skolverkets information på lättläst svenska

Den här texten är på lättläst svenska.

Texten utgår från en annan text på vår webbplats.

Det här gör Skolverket

Senast uppdaterad 12 januari 2024

Innehåll på denna sida