Det här gör Skolverket

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Hos oss arbetar drygt 800 medarbetare som på olika sätt bidrar i vårt viktiga arbete för utveckling, lärande och förbättrade kunskapsresultat för elever.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter

Skolverkets arbete utgår från regeringens instruktion till myndigheten och de uppdrag vi får från regeringen bland annat via det årliga regleringsbrevet. Så här ser vårt arbete ut i korta drag:

  • Sätter ramar för hur utbildningen ska bedrivas och bedömas. Till exempel genom att ta fram kursplaner, ämnesplaner, bedömningskriterier, prov, föreskrifter och allmänna råd.
  • Genomför fördjupade studier, gör analyser och tar fram statistik om förskolan och skolan. Vi ansvarar också för det svenska deltagandet i internationella studier.
  • Stödjer utvecklingen och förbättringsarbetet i förskolan och skolan.
  • Erbjuder fortbildning för förskolans och skolans personal.
  • Utfärdar legitimationer för lärare och förskollärare.
  • Administrerar och fördelar statsbidrag till verksamheter som är berättigade att söka bidrag.

Skolverkets styrning och uppföljning

Senast uppdaterad 21 december 2022