Styrning och uppföljning

Regeringen är vår uppdragsgivare och beslutar om förutsättningarna för vår verksamhet. Vårt uppdrag är att främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Instruktion

Regeringen anger ramarna för Skolverket genom en instruktion. Det är en förord­ning som bland annat beskriver myndighetens grundläggande uppgifter, ledningsform och an­ställningar.
Förordning (2015:1047) med instruktion för Skolverket, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Regleringsbrev

Skolverkets övergripande mål och ekonomiska ramar styr regeringen genom årliga regleringsbrev.
Regleringsbrev för 2021, på Ekonomistyrningsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Årsredovisning

Skolverket lämnar senast den 22 februari varje år en årsredovisning till regeringen. I årsredovisningen beskriver vi vår samlade verksamhet under det gångna året. Där finns både siffror, fakta och textavsnitt.

Skolverkets årsredovisning 2020länk till annan webbplats

Skolverkets årsredovisning 2019

Skolverkets årsredovisning 2018länk till annan webbplats

Budgetunderlag

Senast den 1 mars varje år lämnar vi ett budgetunderlag till regeringen. Syftet är att ge regeringen ett samlat förslag till finansiering för verksamheten de tre närmast följande åren. I budgetunderlaget har vi även möjlighet att föreslå förändrade regler eller annan styrning som behövs för att förbättra förutsättningarna att genomföra vårt uppdrag.

Skolverkets budgetunderlag för 2022-2024PDF (pdf, 486 kB)

Regleringen om budgetunderlaget finns i en förordning om årsredovisning och budgetunderlag.
Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 19 maj 2021

Innehåll på denna sida