Styrning och uppföljning

Regeringen är vår uppdragsgivare och beslutar om förutsättningarna för vår verksamhet. Vårt uppdrag är att främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Instruktion

Regeringen anger ramarna för Skolverket genom en instruktion. Det är en förord­ning som bland annat beskriver myndighetens grundläggande uppgifter, ledningsform och an­ställningar.

Förordning (2015:1047) med instruktion för Skolverket, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev

Skolverkets övergripande mål och ekonomiska ramar styr regeringen genom årliga regleringsbrev.

Regleringsbrev för 2024, Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev för 2023, Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev för 2022, Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Årsredovisning

Skolverket lämnar senast den 22 februari varje år en årsredovisning till regeringen. I årsredovisningen beskriver vi vår samlade verksamhet under det gångna året. Där finns både siffror, fakta och textavsnitt.

Skolverkets årsredovisning 2022

Skolverkets årsredovisning 2021

Skolverkets årsredovisning 2020

Budgetunderlag

Senast den 1 mars varje år lämnar vi ett budgetunderlag till regeringen. Syftet är att ge regeringen ett samlat förslag till finansiering för verksamheten de tre närmast följande åren. I budgetunderlaget har vi även möjlighet att föreslå förändrade regler eller annan styrning som behövs för att förbättra förutsättningarna att genomföra vårt uppdrag.

Skolverkets budgetunderlag för 2025–2027 Pdf, 584 kB, öppnas i nytt fönster.

Regleringen om budgetunderlaget finns i en förordning om årsredovisning och budgetunderlag.

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 03 april 2024

Innehåll på denna sida