Få ukrainska barn har börjat i svensk skola

I dagsläget är det få barn från Ukraina som har sökt sig till svensk skola. Skolverket gör nu flera insatser för att nå ut med information om förskola och skola till föräldrar och barn som kommit till Sverige.

Sedan en dryg vecka tillbaka publicerar Migrationsverket statistik om hur många barn i olika åldersgrupper som befinner sig i landets kommuner. Knappt 13 000 barn från Ukraina hade registrerat sig hos Migrationsverket enligt förra veckans lägesbild. Många är även här viseringsfritt, vilket innebär att siffran kan vara ännu högre. Skolverket har täta kontakter med kommuner och friskolor runt om i landet och det är tydligt att få av dessa barn har kommit in i den svenska skolan.

Skolverket gör nu flera insatser för att nå ut med information om förskola och skola i Sverige.

– Vi hoppas att den här statistiken tillsammans med våra, kommuners och andra myndigheters insatser ska leda till att vi skyndar på den här processen och får in fler barn i skolan, säger Katarina Tiväng stabschef.

Barn får genom skolan ett socialt skyddsnät, en meningsfull vardag och en chans att normalisera en mycket svår situation. Att så få barn har kommit till den svenska skolan kan få konsekvenser på kort och lång sikt.

Mer om Skolverkets insatser för mottagandet av nyanlända barn och elever

Om svensk förskola och skola på ukrainska, Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Publicerades den .