Utbildning för barn och unga som flytt från Ukraina

Just nu är det många som flyr kriget i Ukraina och kommer till Sverige. Här får du som tar emot barn och unga som nyligen anlänt till Sverige en överblick av vad som gäller och det stöd vi erbjuder för mottagande och kartläggning. Du hittar även information om skolsystemet på flera andra språk, bland annat på ukrainska och ryska.

Organisera utbildning

 • elever sitter i klassrummet och skriver Leda och organisera

  Nyanländas utbildning

  Här finns stöd för arbetet med att ta emot och planera utbildningen för nyanlända elever och barn som är nya i det svenska språket.

 • Illustration som visar att innehållet länkar till en eller flera filmer. Filmade föreläsningar

  Mottagande av nyanlända från Ukraina

  Här hittar du filmade föreläsningar om regelverket, stöd och erfarenheter från arbetet med att ta emot nyanlända. Du hittar även svar på flera frågor om mottagande från Ukraina.

 • Om ukrainska skolan på svenska

  Ukrainska skolsystemet

  Ta del av en övergripande beskrivning av det ukrainska skolsystemet, från förskola upp till gymnasieskola. Översikten kan fungera som ett stöd i arbetet med mottagande och kartläggning.

Kartlägga och undervisa

 • Förskollärare visar och berättar för barnen Förskoleklass

  Kartläggning av flerspråkiga elevers kunskaper

  Detta är ett frivilligt stöd till det nationella kartläggningsmaterialet och tar upp det som är särskilt viktigt att tänka på vid kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass.

 • en lärare och elev i samtal Grundskolan

  Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

  Skolan ska göra en inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper för att kunna placera eleverna i rätt årskurs och undervisningsgrupp. Detta material ger stöd för det.

 • Nyanlända elevers väg till utbildning Stöd i arbetet

  Undervisa nyanlända barn och elever

  Här listas olika slags stöd för undervisning av såväl nyanlända som flerspråkiga barn och elever inom olika skolformer.

Om svenska skolan