Anordna och delta i ukrainsk utbildning i Sverige

På den här sidan hittar du länkar till övergripande information om att bedriva ukrainsk utbildning utanför Ukraina. Att bedriva ukrainsk utbildning i Sverige är inte en del av det svenska utbildningssystemet och Skolverket kan därför inte ta något ansvar för innehållet eller besvara frågor om det.

Barn och ungdomar från Ukraina som har ansökt om eller som fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande har rätt till utbildning i Sverige. Rätten till utbildning innefattar bland annat rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning på elevens modersmål.

Förutom att ge barn och ungdomar utbildning fyller skolan en viktig funktion genom att erbjuda barn och ungdomar en meningsfull vardag och en möjlighet att träffa andra jämnåriga i en trygg miljö. Skolverket vill därför vädja till dig som vårdnadshavare att ta kontakt med den kommun som ni bor i för att skriva in ditt barn i en svensk skola. Kommunen kan informera om vilka skolor som finns i området och hur du ansöker om en plats för ditt barn.

Mer om svensk skola och utbildning, Utbildningsguiden Länk till annan webbplats. 

Education and work information for Ukrainians and EU countries ETF

EU-kommissionen tillhandahåller en samlingssida som länkar till och från relevanta ukrainska officiella webbsidor, EU-sidor samt webbsidor upprättade av medlemsländer.

Sidan Education and work information for Ukrainians and EU countries ETF är en undersida till samlingssidan. I första hand riktar den sig till ukrainare som flytt kriget och befinner sig i ett EU-land. Den ska hjälpa dem att orientera sig i mottagarlandet. I andra hand riktar den sig till EU-länders utbildningsministerier, nationella myndigheter, skolor, högskolor och universitet samt arbetsgivare.

Sidan kan läsas på engelska eller ukrainska. Den innehåller generell information om vad som gäller för utbildning och arbetsmarknad inom EU samt länkar till enskilda länders informationskällor som kan intressera ukrainare.

Education and work information for Ukrainians and EU countries ETF (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Online educational resources in Ukrainian: schooling in Ukraine under adverse conditions

EU-kommissionens sida gör det möjligt för ukrainska elever att lätt kunna hitta till resurser för att kunna fortsätta studera enligt den ukrainska läroplanen och kursplaner samt hitta läromedel.

Education and work information for Ukrainians and EU countries ETF (europa.eu) Länk till annan webbplats.

En del av länkarna på denna sida är de samma som vi direkt hänvisar under rubriken All Ukrainian Online School Platform ВШО.

All Ukrainian Online School Platform

Plattformen är en digital resurs som kan användas på distans eller inom undervisning som bedrivs både på plats och digitlalt.

Den vänder sig till årskurs 5—11 enligt det ukrainska skolsystemet och innehåller utbildningsmaterial inom 18 skolämnen i form av korta videor, inlärningsaktiviteter, diagram, kartor, tester för självbedömning och teoribeskrivningar.

Både formativa och summativa bedömningar ingår. Ett så kallat lärarkontor finns tillgängligt på plattformen som möjliggör för elever att titta på inspelade lektioner, organisera diskussionsgrupper och för lärare att kunna kontrollera elevernas prestationer och organisera virtuella klassrum. Plattformen är tillgänglig även för elever med särskilda behov, bland annat genom ljudbeskrivningar av varje video. Plattformen skapades av den offentliga föreningen Osvitoria på uppdrag av ministeriet för digitalisering i Ukraina, Ukrainas utbildnings- och vetenskapsministerium och Ukrainas institut för utbildningsutveckling.
Як зареєструватися і навчатися на платформі ВШО, How to register and study on the WHO platform Länk till annan webbplats.

Всеукраїнська школа онлайн", användarmanual på ukrainska, Userguide in ukranian Länk till annan webbplats.

Керівництво користувача, Länk till annan webbplats."Всеукраїнська школа онлайн", копія (uied.org.ua ) Userguide in english Länk till annan webbplats.

Всеукраїнський розклад | Міністерство освіти і науки України (mon.gov.ua) Information om de olika årskurserna Länk till annan webbplats.

!!!NEW. Ukraine: support to Education and Science in wartime

Det ukrainska utbildningsministeriet har en websida som uppdateras varje vecka med information om bland annat tillgängliga digitala resurser:

!!!NEW. Ukraine: support to Education and Science in wartime | Ministry of Education and Science of Ukraine (mon.gov.ua) Länk till annan webbplats.

Sidan länkar vidare till olika verktyg och stödmaterial för kris- och krigssituationer och dessa ska hanteras inom utbildning.

Digitala material för barn mellan 3 och 6 år

Det ukrainska utbildningsministeriet tillhandahåller även digitala material för barn mellan 3 och 6 år. Syftet med materialet är att fortsätta utveckla barnen och distrahera dem från kriget så mycket som möjligt.

NUMO надає підтримку освітянам у спілкуванні з, діти віком 3-6 років (NUMO Provides support to educators in communication with children aged 3-6 years Länk till annan webbplats.

Material att arbeta med på egen hand

Det finns digitala versioner av material och aktiviteter som elever kan arbeta med utanför skolan. Nationella centret för ”extracurricular” verksamhet erbjuder resurser:

позакласні ресурси (extracurricular resources) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 maj 2023

Innehåll på denna sida