Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter – även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med fokusområde Nyanlända

Laddar innehåll...
36 träffar
 • Digitala resurser i studiehandledning på modersmål

  Du som är studiehandledare har ett viktigt uppdrag i att stötta flerspråkiga elever på deras starkaste språk. Det är av avgörande betydelse för elevernas skolframgång när de kan använda sitt starkaste språk för att lära och visa sina kunskaper. I en allt mer digitaliserad skola kan webbresurser, digitala enheter, funktioner i mjukvaror och appar fungera som stöd för att stärka och utveckla elevernas språk och kunskaper.

 • Digitala verktyg i skriftspråksundervisning

  Digitala resurser – datorer, surfplattor, smartboards och smarta telefoner – är ett vardagligt inslag i den vuxnes liv. Därmed är digital kompetens en demokratisk rättighet för vuxna.

 • Diskussionsunderlag för arbete med bedömningsstödet Bygga svenska

  Det här diskussionsunderlaget vänder sig till lärare som undervisar nyanlända, både på grundläggande nivå (steg 1–3 i Bygga svenska) och avancerad nivå (steg 4–5 i Bygga svenska). Diskussionsunderlaget kan även användas på gymnasiet.

 • Filmade föreläsningar om mottagandet av barn och ungdomar från Ukraina

  Våren 2022 anordnade Skolverket två webbinarium med fokus på nyanlända från Ukraina. På den här sidan hittar du filmade föreläsningar som motsvarar innehållet i webbinarierna.

 • Flerspråkighet i förskolan

  I förskolan möts människor från olika kulturer som talar olika språk. Med rätt stöttning kan de flerspråkiga barnen utveckla både sitt modersmål och svenskan.

 • Flerspråkighet som resurs för alla åldrar

  Att nyanlända elever får använda alla sina språk som resurs är en grund för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ta del av artiklar om till exempel translanguaging, interkulturalitet och praktiska exempel från olika verksamheter i form av text och film.

 • Flerspråkighet som resurs i fritidshemmet

  Få kunskap om hur du som lärare kan utveckla din interkulturella kompetens i skolarbetet, såväl i undervisning som i kollegialt arbete.

 • Flerspråkighet som resurs i förskoleklassen

  Här finns stöd och inspiration för dig som arbetar i förskoleklassen med elever som är nybörjare i svenska språket. Materialet består av ett underlag för att skatta den egna verksamheten, artiklar, filmer och en podd med tillhörande diskussionsfrågor.

 • Flerspråkighet som resurs i grundskolan årskurs 7 till 9

  Du får konkreta exempel från klassrummet varvat med reflektioner som förankras i teori. Texten riktar sig till lärare som undervisar nyanlända elever i årskurs sju till nio eller på Språkintroduktion.

 • Flerspråkighet som resurs i grundskolans årskurs 1–6

  Ta del av information, reflektionsfrågor och konkreta tips på hur du kan använda elevens språkliga resurser.

 • Flerspråkighet som resurs i gymnasieskolans introduktionsprogram

  Arbeta med digitala resurser i ditt arbete med flerspråkiga och nyanlända elever. Här hittar du också diskussionsfrågor kring flerspråkiga arbetsformer som du kan använda i planeringen av utbildningen.

 • Föräldrars livserfarenheter som resurs i flerspråkiga skolor

  När skolan tar tillvara nyanlända elevers föräldrars livserfarenheter i undervisningen ökar möjligheterna för ett tillitsfullt samarbete mellan hem och skola.

 • Föräldrasamverkan i mellanrummet

  I dag präglas samhället av globalisering och mobilitet vilket innebär att allt fler elever och deras föräldrar har erfarenheter som skiljer sig från många lärares. Detta ställer stora krav på lärares förmåga att skapa väl fungerande kommunikation mellan skolan och elevernas hem, och då särskilt med deras föräldrar. 

 • Grunder i skriftspråksutveckling

  Vuxna andraspråksinlärare som ska lära sig läsa och skriva behöver först få en kartläggning gjord över sina färdigheter och kunskaper. Därefter kan språk- och skriftutvecklande undervisning påbörjas med eleven.

 • Inkludering och erkännande av unga nyanlända genom studie- och yrkesvägledning

  Hur kan begreppen ”inkludering” och ”erkännande” bidra till att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen? Välkommen att ta del av vårt webbinarium i efterhand.

Sida 1 av 3