Hög frånvaro under pandemin har påverkat förskolan negativt

Pandemin har resulterat i en omfattande frånvaro hos både barn och personal i förskolan. Detta har på många håll påverkat utbildningens kvalitet på ett negativt sätt. Samtidigt har pandemin bidragit till en ökad utevistelse samt digitalisering i många förskolor. Det är några av slutsatserna i Skolverkets rapport om hur förskolan påverkats under pandemin.

– Förskolan har i stort klarat av att hålla verksamheterna öppna under pandemin, vilket är en viktig förutsättning för att andra viktiga samhällsinstanser ska kunna bemannas. Men det är klart att den stora frånvaron bland både barn och personal har fått konsekvenser för barnens lärande och utveckling, säger Sophie Casson Lindbäck, undervisningsråd på Skolverket.

Mer om rapporten Covid-19-pandemins konsekvenser för förskolan

Läs hela rapporten Covid-19-pandemins konskvenser för förskolan

Publicerades den .