Nationella prov i årskurs 3 digitaliseras inte

Regeringen har aviserat att de nationella proven i årskurs 3 inte ska omfattas av digitaliseringen. Övriga nationella prov kommer att digitaliseras enligt tidigare beslut och tidplan.

Det pågår ett omfattande arbete att digitalisera de nationella proven, i enlighet med tidigare regeringsbeslut. Regeringen har aviserat att de kommer att föreslå att de nationella proven i årskurs 3 inte ska bli digitala. Regeringen har för avsikt att ändra Skolverkets uppdrag.

De nationella proven för årskurs 3 skulle ha digitaliserats under 2026, det vill säga sist av de digitala nationella proven. Skolverket kommer informera om förändringen löpande till berörda inom skolan.

Digitaliseringen av de nationella proven i de andra årskurserna sker enligt plan

Övergången till digitala prov fortsätter i övrigt som planerat och kommer att införas successivt under 2024–2026. Skolverket börjar med ett fåtal ämnen och släpper på fler ämnen efter hand.

Om nationella prov

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. Resultatet på de nationella proven ska särskilt beaktas när läraren sätter betyg.

I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 i matematik, svenska och svenska som andraspråk.

I gymnasieskolan genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Även sameskolan, specialskolan och komvux genomför digitala nationella prov.

Tidplanen för införandet av digitala nationella prov

Digitala nationella prov

Publicerades den .