AI i skolan – risker och möjligheter

AI och dess påverkan på skolan är ett aktuellt ämne. Skolverket har ett antal rekommendationer på området och erbjuder stöd på olika sätt till huvudmän, rektorer och lärare.

Chatbottar och AI är ett nytt fenomen i samhället och i skolan. Genom AI-teknologi är det möjligt att exempelvis få hjälp med att skriva och bearbeta texter av hög kvalitet. Det gör det svårare för lärare att upptäcka om eleven använt en chattbot för att producera en text eller ett svar.

Tydliga rekommendationer kring fusk

Med anledning av den här utvecklingen gick Skolverket i våras ut med nya rekommendationer kring inlämningsuppgifter.

– När det gäller fusk så är Skolverket tydliga. Skolverket avråder från inlämningsuppgifter som är betygsgrundande, om man som lärare bedömer att man inte kan säkerställa tillförlitligheten i innehållet, säger Alper Yilmaz, undervisningsråd på Skolverket.

Inlämningsuppgifter kan användas som övning, men eftersom betygssättning är en myndighetsutövning måste den vara tillförlitlig och rättssäker. Det bygger på att betygsunderlaget går att lita på och att det uttrycker elevens kunskaper i ämnet.

– Lärare behöver vara tydliga med vilka hjälpmedel som får eller inte får användas. Det är bra om skolor och lärare diskuterar hur skriftliga uppgifter kan utformas och genomföras. Det är också viktigt att skolor förklarar för eleverna om och hur chattrobotar får användas i skolarbetet. Om det finns en gemensam hållning på skolan kan det underlätta för både lärare och elever, säger Alper Yilmaz.

Skolverket erbjuder stöd till lärare och rektorer

Skolverket följer utvecklingen och kommer att uppdatera råd till skolor angående AI allt eftersom kunskapsläget växer. På vår webbplats får lärare och rektorer stöd i att lättare säkerställa att chattbottar och AI används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Skolverket har även anordnat ett antal webbinarier på temat AI och skolan, och fler webbinarier är inplanerade. På dem diskuteras exempelvis hur AI kan användas i undervisningen eller som arbetsverktyg för lärare.

– Dessa frågor är högaktuella och vi märker att många är intresserade av området. Den AI-utveckling vi ser nu lär ha stor inverkan på både samhället och skolan. I debatten har det varit mycket fokus på frågor om fusk, men chattbottar och annan AI kommer att påverka skolan på många fler sätt. Det medför nya möjligheter i undervisning, men också risker. Det är mycket vi inte vet ännu, säger Johan Falk, undervisningsråd på Skolverket.

Viktigt att veta om AI-drivna chattbottar

  • Det finns idag inga pålitliga verktyg för att avgöra om en text är skriven av en chattbot. Skolverket avråder från inlämningsuppgifter som betygsunderlag om man som lärare inte kan säkerställa tillförlitligheten i innehållet.
  • Som med andra webbtjänster behöver man vara vaksam på hur personuppgifter och andra känsliga uppgifter hanteras.
  • Chattbottar kan säga saker som är direkt felaktiga, även när det låter pedagogiskt och övertygande.
  • Den världsbild och de värderingar som chattbottar målar upp behöver inte stämma med det svenska samhället.
  • Chattrobotar förhåller sig inte särskilt till svenska läroplaner. Det betyder till exempel att man inte kan utgå från att lektionsplaneringar eller bedömningar som chattbottar gör följer svenska skolans styrdokument.

Relaterad information

Rekommendationer om fusk med AI-teknologi

Råd om Chat GPT och liknande verktyg

Webbinarier

Forskningsinstitutet RISE anordnade ett webbinarium den 15 augusti på ämnet AI och dess påverkan på skolsystemet. Du kan se webbinariet i efterhand. Det är uppdelat på fem delar. Skolverket medverkade i en föreläsning om skolan och chattbottar.

Live-webbinar: ChatGPT och skolan, RISE webbplats Länk till annan webbplats.

Kommande webbinarium

Chattbottar i skolan – öppet webbinarium 21 september

Publicerades den .