Fler elever når längre i sina gymnasiestudier

Andelen elever med betyg i ett fullständigt nationellt program i gymnasieskolan ökade något under 2023, visar statistik från Skolverket. En tydlig trend är att färre gymnasielever valde att byta program eller avbryta sina studier under covid-19-pandemin.

Under 2023 tog 79,7 procent av alla elever som hade börjat på gymnasieskolans nationella program examen inom tre år, vilket är en lika stor andel som 2022. Under samma period ökade däremot andelen elever som fick studiebevis med 2 500 betygssatta poäng, från 6,4 procent till 6,8 procent.

Det innebär att fler elever blev betygssatta i ett fullständigt nationellt program 2023, vilket i praktiken betyder att fler elever nådde längre i sina gymnasiestudier, konstaterar undervisningsrådet Per Alvant på Skolverkets Analysavdelning.

– Vi kan se att färre elever har avbrutit sina studier eller bytt program. Det har varit en tydlig trend de senaste tre åren, vilket sannolikt är en oväntad men positiv effekt av covid-19-pandemin, säger han. Eleverna har i högre utsträckning stannat kvar i gymnasieskolan.

Oförändrad genomsnittlig betygspoäng

I övrigt är skillnaderna mellan 2022 och 2023 små. Till exempel är andelen elever med examen inom tre år oförändrad 2023 på de högskoleförberedande programmen, 81,4 procent. På yrkesprogrammen har andelen med examen inom tre år ökat marginellt, från 75,8 procent 2022 till 75,9 procent 2023.

Andelen elever som har slutfört gymnasieskolan med grundläggande behörighet till högskoleutbildning har minskat något, från 72,5 procent 2022 till 72,2 procent 2023. Detta beror på att något färre elever med examen från ett yrkesprogram också läser in grundläggande behörighet.

Den genomsnittliga betygspoängen har inte förändrats mellan 2023 och 2022. Den genomsnittliga betygspoängen för samtliga elever som slutfört gymnasieskolan med examen eller studiebevis med 2 500 betygsatta poäng var 14,5 poäng 2023, precis som den var 2022.

På högskoleförberedande program var den genomsnittliga betygspoängen 15,0 poäng både 2023 och 2022. På yrkesprogrammen var den genomsnittliga betygspoängen 13,3 poäng både 2023 och 2022.

PM - Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2023

Sveriges Officiella Statistik, statistik på riksnivå Länk till annan webbplats.

Statistik på länsnivå Länk till annan webbplats.

Statistik på kommunnivå Länk till annan webbplats.

Statistik på skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Publicerades den .