Försök med branschskolor avslutat

Under de senaste fem åren har 450 elever deltagit i branschskoleutbildning inom försöksverksamheten med branschskolor, och de flesta av eleverna har etablerat sig inom sitt yrkesområde. Försöket är en del av arbetet med att stärka den nationella kompetensförsörjningen inom smala yrkesområden där efterfrågan är större än utbudet av arbetskraft.

Under försöksperioden har elever inom gymnasial yrkesutbildning kunnat specialisera sig inom olika yrkesområden, som till exempel plåtslageri och skogsmaskinförare. Det har de gjort genom att undervisas en viss tid på en annan skola på annan ort, en så kallad branschskola. De nio skolor som godkändes som branschskolor har gett elever möjlighet att få en yrkesutgång som inte är möjlig på hemmaplan.

Nu lämnar Skolverket en slutredovisning av försöket med branschskolor till regeringen.

– Huvudmännen tycker att branschskoleutbildningarna har varit värdefulla och av god kvalitet för berörda elever, det framgår av Skolverkets utvärdering, säger Erika Bohlin Eriksson, undervisningsråd på Skolverket. De branschskoleelever som intervjuades inom utvärderingen upplevde att de på många sätt fick en bra yrkesutbildning på branschskolan, bland annat som värdefullt komplement till sitt arbetsplatsförlagda lärande.

Branschernas deltagande viktigt

– En framgångsfaktor är vikten av ett gott samarbete och aktivt stöd från branschorganisationerna. Det har inte minst framkommit vid våra verksamhetsbesök hos branschskolorna, säger Erika Bohlin Eriksson.

– Det ska bli intressant att se om utredningen ”Fler vägar till arbetslivet” kan inspireras något av försöksprojektet när de ska ge förslag om hur behovet av utbildning inom små yrkesområden mer ändamålsenligt kan tillgodoses inom gymnasieskolan, säger Erika Bohlin Eriksson.

Skolverket fortsätter arbetet med yrkesutbildning

I och med att försöksverksamheten upphör, upphör även Skolverkets särskilda arbete med branschskolor. I samband med planering- och dimensioneringsunderlagen och ambitionen att fler elever ska välja en yrkesutbildning ser myndigheten dock ett behov av att följa utvecklingen av branschskolor på gymnasial nivå inom smala yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden och Skolverket fortsätter samtidigt med löpande generella insatser för att öka yrkesutbildningens kvalitét och attraktionskraft.

Slutredovisningen av försöksverksamheten med branschskolor

Fakta om försöksverksamheten med branschskolor

 • 450 elever har deltagit
 • Försöket har pågått i fem år
 • Försöket har bedrivits med nio branschskolor

Yrkesområden som har ingått i försöksverksamheten är

 • Produkt, maskinteknik, produktionsteknik, design och produktutveckling
 • Karosseri och lackering
 • Driftsäkerhet och underhåll
 • Trädgård
 • Plåtslageri
 • Skogsmaskinförare
 • Kylmontör och ventilationstekniker
 • Golvläggning
 • Distributionstekniker

Försöksverksamheten med branschskolor

Fler vägar till arbetslivet, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerades den .