Försöksverksamhet yrkesutbildning via branschskolor

Gymnasieskolor med yrkesprogram och kommunernas vuxenutbildning har kunnat erbjuda utbildning inom fler områden med hjälp av branschskolor. På branschskolan fick eleven läsa de ämnen den egna skolan inte kunde erbjuda. Försöksverksamheten är nu avslutad.

De nio branschskolorna

Utbildning inom olika yrkesområden anordnades på nio utvalda branschskolor i en försöksverksamhet under perioden 2018–2023.

Branschskolorna tog emot elever från hela landet för utbildning under delar av elevernas yrkesutbildning. De var utvalda av Skolverket utifrån att de kunde erbjuda utbildning inom yrkesämnen på gymnasial nivå som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Det är yrkesämnen som gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning inte har möjlighet att erbjuda på den egna skolan.

Det var elevens ”hemskola” som hade det övergripande ansvaret för eleven och som slöt avtal med branschskolan.

Branschskolor som ingick i försöket

Curt Nicolin gymnasiet AB, Finspång
Yrkesområden: Produkt, maskinteknik, produktionsteknik, design och produktutveckling

Faluns kommun, Lugnetgymnasiet, fordons- och transportprogrammet
Yrkesområden: Karosseri och lackering

 • Göteborgs Tekniska College GTC, Göteborg
  Yrkesområden: Driftsäkerhet och underhåll

 • Hvilan Utbildning AB, Åkarp
  Yrkesområde: Trädgård

 • Plåt & Ventbyrån, Katrineholm
  Yrkesområde: Plåtslageri

 • Skellefteå Kommun, Skellefteå
  Yrkesområde: Skogsmaskinförare

 • INSU- Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter, Katrineholm
  Yrkesområden: Kylmontör och Ventilationstekniker

 • Utbildningsförvaltningen Göteborgs Stad, Bräckegymnasiet
  Yrkesområde: Golvläggning

 • Åsbro kursgård AB, Knottebo
  Yrkesområde: Distributionselektriker

Försöksverksamhet med branschskolor

Möjligheten att erbjuda elever utbildning på branschskolor är en försöksverksamhet som Skolverket har haft i uppdrag av regeringen att bedriva under perioden 2018–2023.

Försöksverksamheten riktade sig till huvudmän inom gymnasieskolan eller komvux och de nio branschskolor som Skolverket utsåg. Huvudmännen kunde inom försöket söka statsbidrag för att skicka sina elever till en av branschskolorna under delar av utbildningen. Ett villkor för att få statsbidrag var att huvudmannen och branschskolan skrev ett avtal om utbildning på entreprenad.

Slutredovisning av försöksverksamheten av branschskolor

Lag (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor Länk till annan webbplats.

Exempel på hur en branschskola fungerar, länk till artikel i Tidningen näringslivet 2021 "Lyckad branschskola ger unga jobb" Länk till annan webbplats.

Reportage från Lugnetgymnasiets lackutbildning Länk till annan webbplats., Tidningen Motorbranschen

Senast uppdaterad 11 december 2023

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Branschskolan får ersättning av huvudmannen för gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Hur mycket pengar branschskolan får ska framgå i det avtal som sluts dem emellan.

  Huvudmannen kan söka statsbidrag som ska användas till kostnader kopplade till försöksverksamheten med branschskolor och de elever som går en utbildning hos en branschskola. Det kan till exempel vara rese- eller inackorderingskostnader, kostnader för branschskolan eller administrativa kostnader hos huvudmannen.

  Hemskolan ska ansvara för att eleven inte behöver betala extra för boendet under den tid som eleven får undervisning på branschskolan. Det beror på att huvudmannen har ansvar för att se till att utbildningen är kostnadsfri för eleven.

  Hur till exempel boendekostnaden ska betalas bör framgå i avtalet mellan huvudmannen och branschskolan.

  Huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen och ska ha de tillstånd som krävs för det. Alltså samma som om man bedrev utbildningen själv.