Frågor och svar

Vilken typ av programtillstånd behöver en huvudman ha för att en branschskola ska kunna teckna avtal med dem?

Huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen och ska ha de tillstånd som krävs för det. Alltså samma som om man bedrev utbildningen själv.