Frågor och svar

Om en elev behöver boende på den ort där branschskolan är lokaliserad, vem står för kostnaden för boendet - hemskolan eller branschskolan?

Hemskolan ska ansvara för att eleven inte behöver betala extra för boendet under den tid som eleven får undervisning på branschskolan. Det beror på att huvudmannen har ansvar för att se till att utbildningen är kostnadsfri för eleven.

Hur till exempel boendekostnaden ska betalas bör framgå i avtalet mellan huvudmannen och branschskolan.