Kommunernas aktivitetsansvar gav stöd till 17 000 ungdomar

Kommunerna ansvarar för att hjälpa ungdomar som inte fullföljt sina studier. Det kallas för kommunernas aktivitetsansvar (KAA) och innebär att de ska erbjuda ungdomarna motivationshöjande insatser för att återgå till studier eller hitta någon annan form av sysselsättning. Ny statistik från Skolverket visar att nära 64 000 ungdomar omfattades och över 17 000 deltog i åtgärder under 2022–2023.

De som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar är ungdomar under 20 år som av någon anledning aldrig påbörjat, har hoppat av eller inte uppnått examen i gymnasiet. Kommunerna ska erbjuda individanpassat stöd och åtgärder för att hjälpa dessa ungdomar att hitta en lämplig sysselsättning, och i första hand motivera dem till att påbörja eller fullfölja en gymnasieutbildning. Exempel på åtgärder och stöd som kommunerna erbjuder är enstaka eller regelbundna samtal och studie- och yrkesvägledning.

– Bland de ungdomar som deltagit i ett enstaka samtal är det vanligast att de arbetar efter avslutad åtgärd, medan 30 respektive 40 procent av de som avslutat en serie regelbundna samtal eller träffat en studie- och yrkesvägledare går till studier efter avslutad åtgärd, säger Christina Sandström, enhetschef på Skolverket.

Kommunerna har rapporterat in att 63 861 personer omfattades av aktivitetsansvaret under 2022–2023. Det motsvarar nära tolv procent av alla folkbokförda ungdomar i åldern 16–19 år. Lite drygt 17 000 av dem deltog i de åtgärder som erbjöds av kommunerna.

– Många ungdomar får hjälp genom aktivitetsansvaret men ett flertal kommuner kan behöva se över och utveckla organisationen så arbetet blir hållbart över tid. Hos Skolverket finns det information, stöd och inspiration att få, säger Per Kringberg som är undervisningsråd på Skolverket.

I den nya statistikrapporten från Skolverket kan du läsa mer om de ungdomar som omfattats av aktivitetsansvaret:

Se i kommuntabellerna hur det gick i din kommun:

Ta del av Skolverkets stöd till kommunerna:

Publicerades den .