Nu pågår gymnasievalet för 123 000 niondeklassare

Under de kommande veckorna är det dags för landets drygt 123 000 niondeklassare att välja gymnasieutbildning. För att kunna göra ett väl underbyggt val är det bra att ta reda på så mycket fakta som möjligt om utbildningsvägar och hur arbetsmarknaden ser ut. Här har vi samlat tips från våra studie- och yrkesvägledare, samt användbara länkar.

För en del elever är valet lätt, för andra är det svårare. Det är inte ovanligt att känna sig stressad inför gymnasievalet. Här är rådet att välja med både hjärta och hjärna, och att ta reda så mycket fakta som möjligt om både skolan, utbildningen och vilka vägar det finns till studier och jobb efteråt.

– Det är ett viktigt val, och kanske det första, stora beslutet man fattar som 15-åring. Det är bra att välja något som man är intresserad av så att man är motiverad och klarar av att slutföra utbildningen. Det är det viktigaste. Men det är också viktigt att ta reda på fakta. För elever som vill ut i arbetslivet efter studenten kan det exempelvis vara värt att läsa på om vilka arbetsmarknadsprognoser som yrket har i framtiden, säger undervisningsråd Mikaela Zelmerlööw.

Yrkesprogrammen en väg till jobb och högskolestudier

Sedan i höstas ingår de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola i alla yrkesprogram, om eleven inte aktivt väljer bort dem. Därmed är det lättare att hålla dörren öppen för både jobb och studier om man väljer ett yrkesprogram. Skollagen har också ändrats så att utbudet av gymnasial utbildning framöver bättre ska anpassas till arbetsmarknadens behov av kompetens. Det innebär till exempel att det från hösten 2025 kommer bli fler platser på vissa yrkesprogram.

– Vi ser ju att det finns risk för brist på gymnasialt yrkesutbildade framöver. Vi rekommenderar verkligen att man tittar på alla program och inte utesluter exempelvis yrkesprogrammen vid gymnasievalet. Det är till exempel ofta lättare att plugga vidare till ett akademiskt yrke efter att ha gått ett yrkesprogram än att skaffa sig en yrkesutbildning efter ett högskoleförberedande program, säger undervisningsråd Mikaela Zelmerlööw.

Samlad information om gymnasievalet på Utbildningsguiden

På Utbildningsguiden har Skolverket samlat information och vägledning inför val av skola och utbildning. Här finns flera olika verktyg som kan stödja eleven att göra ett väl underbyggt val. Eleven kan exempelvis hitta och jämföra skolor och program utifrån andel lärare med pedagogisk utbildning, betyg och resultat på nationella prov. Här finns också Skolinspektionens enkäter till elever där det framgår hur eleverna tycker att tryggheten och arbetsron är på skolan.

– Vårt råd är att prata med sin studie- och yrkesvägledare. Och att ta reda på så mycket som möjligt om de olika alternativen så att man känner sig rustad för en föränderlig arbetsmarknad. Då har man goda möjligheter att hitta det som är rätt för sig själv, säger Mikaela Zelmerlööw.

Bra att tänka på inför gymnasievalet

  • Utgå från dina egna intressen – vad tycker du är kul och intressant?
  • Läs på och jämför – ta reda på så mycket som möjligt om alternativen.
  • Prata med din studie- och yrkesvägledare.
  • Det är ett viktigt val för de närmaste tre åren, men det avgör inte hela din framtid.
  • Låt inte dina kompisar eller familj bestämma. Det är din gymnasieutbildning.

Gymnasieskolans program

Det finns 18 nationella program. De har samma innehåll oberoende av vilken skola man går i. Av dem är 12 stycken yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande. Alla program är treåriga och från samtliga kan man få grundläggande behörighet till högskolor och universitet.

Den som inte är behörig till ett nationellt program, har rätt att gå ett introduktionsprogram. Det finns fyra olika program; programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Utöver de nationella programmen finns det spetsutbildningar, International Baccalaureate (IB), lärlingsutbildningar (inom yrkesprogrammen), idrottsutbildningar, riksrekryterande utbildningar och så kallade särskilda varianter.

Publicerades den .