Samtliga handläggningssystem är åter i drift

Från och med idag måndag är det återigen möjligt att ansöka om lärarlegitimation och statsbidrag via Skolverkets e-tjänster. Det långvariga driftstoppet har påverkat många och vi försöker nu se till att de negativa konsekvenserna blir minimala.

Från och med idag, måndagen den 29 januari, är det återigen möjligt att använda våra e-tjänster för lärarlegitimation och statsbidrag. Andra system som åter är i drift är tjänsten för bedömningsstöd och kartläggningsmaterial, formuläret för att ansöka om att anordna idrottsutbildningar samt ansökan till dansarutbildningen. Som användare kan du uppleva mindre störningar under måndagen.

Driftstoppet kan medföra längre handläggningstider

Driftstoppet som har pågått sedan den 15 januari kan medföra förseningar i vår handläggning av statsbidrag samt lärar- och förskollärarlegitimationer. Handläggningstiden för dig som har en svensk examen är just nu 6–10 veckor. För dig med utländsk lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen är handläggningstiden 8–16 veckor.

Många statsbidrag stänger sin ansökan den 15 februari och huvudmän har fått kortare tid på sig att ansöka än utlovat. För att undvika ytterligare förseningar i handläggningen har vi valt att inte förlänga ansökningsperioden för dessa statsbidrag.
För redovisningen av statsbidraget för likvärdig skola 2023 har berörda huvudmän fått mejl om en ny begäran om redovisning som ska vara inlämnad senast den 15 februari. Huvudmän som redan har redovisat behöver inte göra något.

Ett att våra system slutade fungera

Den 15 januari slutade ett av våra system fungera och vi har behövt byta ut en del it-komponenter. Driftstoppet har inte orsakats av en hackerattack eller annan påverkan utifrån, utan det är enbart ett av de egna systemen som kraschat.
Det har tagit längre tid än vad som varit önskvärt att stabilisera systemet igen. Skolverket beklagar de problem det här har orsakat för förskollärare, lärare, elever, rektorer, huvudmän och andra som är verksamma inom förskolan och skolan.

Driftmeddelanden

Se även

Publicerades den .