Skolverket öppnar en ny enhet i Härnösand

Skolverket öppnar en ny enhet i Härnösand som ska arbeta med handläggning av statsbidrag. Nu pågår rekryteringen av de totalt 20 handläggare som ska tillhöra den nya enheten.

Det har skett en ökning av antal statsbidrag de senaste åren, och när Skolverket fick i uppdrag av regeringen att etablera sig i Härnösand tog myndigheten tillfället i akt att utöka antalet enheter som jobbar med statsbidrag för att ytterligare stärka kapaciteten.

– Vi utökar nu antalet handläggningsenheter och placerar en av enheterna i Härnösand. Vi blir inte fler handläggare på Skolverket totalt sett, utan det handlar om att vi organiserar oss på ett bättre och mer effektivt sätt, säger Jonas Krantz, avdelningschef på Skolverket.

Goda förutsättningar i Härnösand

Den nya enheten kommer sitta i samma lokaler som Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) som Skolverket sedan tidigare delar lokaler med i Härnösand. Just nu pågår rekryteringen av 20 statsbidragshandläggare till den nya enheten.

– SPSM och Härnösands kommun har tagit emot oss väl. Vi får in många ansökningar så det finns ett stort intresse av att arbeta hos oss. Jag ser fram emot att få alla medarbetare på plats och komma igång med verksamheten här i Härnösand, säger den nytillträdde enhetschefen Rebecca Liljekvist på Skolverket.

Relaterat

Skolverket och SPSM flyttar ihop för att stärka kvaliteten i skolan (Pressmeddelande 2022-09-08)

Publicerades den .