2026 införs central rättning av nationella prov

Från hösten 2026 ska delar av de nationella proven bedömas centralt i stället för lokalt på skolan. Syftet är att göra bedömningen mer rättvis och likvärdig. När systemet är fullt utbyggt 2028 kommer 3 500 lärare att arbeta med att bedöma cirka 400 000 elevprestationer årligen.

På regeringens uppdrag förbereder Skolverket för ett införande av central rättning. Hösten 2026 införs central rättning av uppsatsdelarna i svenska och svenska som andraspråk, kurs 3, samt i engelska, kurs 6, i gymnasieskolan. Våren 2028 är det dags för uppsatsdelarna i svenska, svenska som andraspråk och engelska i årskurs 9.

I redovisningen som Skolverket lämnar till regeringen idag, föreslår vi även att motsvarande nationella prov i NO- och SO-ämnena ska omfattas av central rättning. Samtidigt föreslår vi att proven inom komvux ska rättas centralt i nästa steg.

När systemet för central rättning är fullt utbyggt 2028 kommer omkring 3 500 lärare arbeta med att bedöma cirka 400 000 elevprestationer varje år.

– Alla bedömare ska vara legitimerade och ha behörighet i ämnet eller kursen. De ska även ha gått vår utbildning för bedömare, säger Karin Hector-Stahre som är ansvarig för arbetet med central rättning på Skolverket.

Har du frågor?

Kontakta oss

Publicerades den .