Apl-utveckling för rektorer 22 maj

Välkommen till en digital träff om kvalitetsutveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet.

Anmälan

Anmäl dig till apl-utveckling för rektorer den 22 maj här Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag är 21 maj.

För avanmälan kontakta helena.widebeck@skolverket.se

Målgrupp

Du som är rektor eller bitr.rektor för yrkesutbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller komvux som anpassad utbildning. 

Du som inte är rektor men behöver lära dig mer om apl hittar information om stöd här:  Processtöd apl Länk till annan webbplats.

Tid och plats

Onsdag 22 maj kl 9.00-12-00

Träffen sker digitalt på plattformen Teams. Länk skickas ut några dagar innan träffen.

Innehåll

Apl i styrdokumenten
Organisera för god kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet - före, under och efter
Erfarenhetsutbyte med kollegor om apl, lokala programråd och yrkesråd
Information om Skolverkets övriga aktuella satsningar inom yrkesutbildningsområdet

Kontakt

Frågor om dagens innehåll ställs till undervisningsråd Helena Widebeck Helena.widebeck@skolverket.se

Senast uppdaterad 08 februari 2024.