Om lärande för hållbar utveckling – konferens

Ta del av föreläsningar och seminarier om hur ni kan leda, organisera och utveckla undervisningen inom lärande för hållbar utveckling. Vi informerar också om våra och andra organisationers stöd, resurser och utbildningar för att utveckla undervisningen. Konferensen arrangeras 8 oktober och vänder sig till skolledare, lärare och förskollärare.

Lärande för hållbar utveckling är ett utbildningsperspektiv som hanterar frågor om hur vi vill leva våra liv nu och i framtiden. Lärande för hållbar utveckling handlar om sätt att i undervisningen lyfta frågor som rör utmaningar i nutiden och möjligheter för framtiden.

Delta på vår konferens och få inspiration och stöd i arbetet med att ge våra barn och elever kunskap, hopp, mod och handlingskompetens för att aktivt kunna påverka samhället i en hållbar riktning.

Tid och plats

Konferensen äger rum den 8 oktober på Scenen konferens, Englundavägen 5B, 171 41, Solna kl. 08.30–16.00. Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och kaffe. Om du får förhinder, vänligen avanmäl dig.

Anmäl dig konferens om lärande för hållbar utveckling, lyyti.fi Länk till annan webbplats.

Anmäl dig senast 4 oktober.

Målgrupp

  • Skolledare
  • Förskollärare
  • Lärare

Program

Programmet kompletteras senast 1 september.

På konferensen får du ta del av föreläsningar om didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i hållbar utveckling samt om
perspektiv på att organisera detta arbete. Du kommer också att få ta del av workshops och seminarier kring resurser för utveckling av undervisningen i lärande för hållbar utveckling.

Kontakt

Skicka e-post till skolaforhallbarutveckling@skolverket.se

Inspiration och stöd i arbetet med hållbar utveckling i undervisningen

Utveckla undervisningen inom lärande för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 08 april 2024.