Principer för att utse jury till färdighetsprov i dans

Rådet för dansarutbildning utser jurymedlemmarna till färdighetsproven i dans.

 Principer för hur jurymedlemmar utses:

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 stycken för förberedande och 5 stycken för yrkesdans.
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärldsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kriterier för bedömning av kunskaper
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.
Senast uppdaterad 26 juni 2023