Replik: Skolverket tillhandahåller en neutral webbplats för elever som ska välja gymnasieskola

Academedia och Saco lyfter, i varsin debattartikel i tidningen Altinget, vikten av objektiv och relevant information som stödjer elever inför gymnasievalet. Skolverket instämmer i att alla elever ska ha möjlighet att göra väl underbyggda val, och på uppdrag av regeringen har myndigheten utvecklat webbplatsen Utbildningsguiden. Det skriver generaldirektör Peter Fredriksson i en replik.

Drygt 100 000 niondeklassare har de senaste veckorna genomfört gymnasievalet. För många femtonåringar är det första gången de själva tar ut en riktning i livet. En av förutsättningarna för att kunna göra ett väl underbyggt val är tillgången till neutral och relevant information. Utbildningsguiden erbjuder just det.

Skolverket instämmer med artikelförfattaren att skolornas studie- och yrkesvägledning har en avgörande roll, såväl i undervisningen som i den individuella vägledningen. Det är problematiskt att elevernas tillgång till utbildade och behöriga studie- och yrkesvägledare ser olika ut i landet. Skolverket har i flera rapporter lyft fram att studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas för att säkra alla elevernas rätt till en likvärdig studie- och yrkesvägledning i tillräcklig omfattning.

Digitala verktyg utvecklas på uppdrag av regeringen

För att ge alla elever möjlighet att göra väl underbyggda val har Skolverket på uppdrag av regeringen utvecklat digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning. De tillhandahåller vi på webbplatsen Utbildningsguiden. Webbplatsen innehåller neutral, relevant och kvalitetssäkrad information och målet är att den ska vara förstahandsvalet för att hitta och jämföra skolor och utbildningar. Här finns samlad information, tips och stöd samt verktyg för att underlätta val av skola, utbildning och yrke, från förskolan upp till utbildning för vuxna. Målgrupperna är elever, vårdnadshavare, vuxna som vill studera samt studie- och yrkesvägledare.

Digitala verktyg för att stötta i gymnasievalet

På Utbildningsguiden finns flera olika verktyg som kan stödja elever att göra ett väl underbyggt gymnasieval. De digitala verktygen har tagits fram tillsammans med elever och studie- och yrkesvägledare genom återkommande workshops, fokusgrupper, intervjuer och användartester. Här fortsätter vårt nära samarbete med målgrupperna för att ytterligare möta deras behov av information om skolorna.

Här är några exempel på digitala verktyg:

  • Hitta och jämför. Verktyget hjälper eleverna att hitta och jämföra skolor och program utifrån exempelvis andel behöriga och legitimerade lärare, betyg och resultat på nationella prov. Här finns också Skolinspektionens enkäter till elever där det framgår hur de tycker att tryggheten och arbetsron är på skolan.
  • Behörighetsvisaren. Det mest använda verktyget inför gymnasievalet. Här kan elever se vilka val av gymnasieprogram som kan ge direkt behörighet till 68 yrkesexamina, samt vilka kurser som kan väljas till för att bli behörig.
  • Räkna ut ditt meritvärde. Den av eleverna mest efterfrågade funktionen och ett av de mest använda verktygen.

Nu ska vi göra Utbildningsguiden mer känd

Många studie- och yrkesvägledare använder idag Utbildningsguiden och förmedlar information om den till elever inför gymnasievalet. Skolverket har under 2022 genomfört olika typer av aktiviteter riktade till såväl studie- och yrkesvägledare som till elever och deras vårdnadshavare för att sprida kännedom om Utbildningsguiden. Här kommer vi göra ännu mer, exempelvis förbättra hur webbplatsen syns i sökmotorer som Google.

Skolverket jobbar kontinuerligt med att förfina och utveckla innehållet på Utbildningsguiden, men webbplatsen erbjuder redan idag en neutral, stabil grund för elever och vårdnadshavare som ska välja skola och utbildning. Låt oss tillsammans se till att fler hittar till och använder Utbildningsguiden – då bidrar vi till kloka, väl underbyggda beslut i det viktiga gymnasievalet.

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket

Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Publicerades den .