Utbudet av gymnasial utbildning behöver förändras

Kompetensförsörjningen är en av Sveriges stora utmaningar. Både offentlig sektor och näringsliv ropar efter kompetenta medarbetare. För att minska kompetensbristen behöver utbudet av gymnasial utbildning förändras. Fler elever behöver gå en yrkesutbildning i gymnasieskolan och utbudet inom komvux behöver spegla hela arbetsmarknadens behov.

Idag presenterar Skolverket regionala planeringsunderlag, som stöd för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Men fler åtgärder krävs för att hantera kompetensbristen, skriver Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson på DN Debatt.

DN Debatt: Utbudet av gymnasial utbildning behöver förändras Länk till annan webbplats.

Publicerades den .