Replik: Vi välkomnar alla diskussioner om de viktiga utbildningsfrågorna

I en debattartikel publicerad i Expressen den 7 april 2024 kritiserar Ulla Hamilton en rapport från Skolverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Rapportens syfte var att undersöka om studenternas prestationer på högskolan påverkades av situationen under covid-19-pandemin, samt att beskriva skillnader i prestationer mellan olika grupper av studenter. Media och andra aktörer valde primärt att fokusera på de skillnader som rapporten visar mellan elever från fristående och kommunala skolor, en fråga som ofta röner stort intresse i debatten.

I rapporten har vi undersökt prestationerna det första studieåret på högskolan för olika grupper av studenter som gått direkt från gymnasieskolan. Vi har kontrollerat för flera variabler, bland annat utbildningsområde på högskolan. Hamilton menar dock att vi borde ha gjort en mer detaljerad indelning per högskoleutbildning för att kunna uttala oss om skillnader i prestationer. Vi har inte inkluderat alla analyser i rapporten, men vi har undersökt prestationer mellan olika studentgrupper uppdelat på yrkesexamensprogram och inte sett några större skillnader jämfört med det som vi har publicerat i rapporten. Studiens syfte har dock varit att beskriva skillnader – inte att på djupet förklara vad som kan ligga bakom dem.

I Hamiltons debattartikel förs även fram en bild av att myndigheterna inte vill diskutera rapportens slutsatser. Skolverket och UKÄ anordnade ett gemensamt seminarium om rapporten där myndigheterna redogjorde för rapportens slutsatser och diskuterade dessa. Anmälan till seminariet var öppet för alla och det var fritt fram att ställa frågor.

Att UKÄ inte lämnar ut det material som har legat till grund för rapporten beror på att det innehåller data på individnivå, varför det omfattas av statistiksekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Skolverket och UKÄ välkomnar naturligtvis de diskussioner som våra studier ger upphov till, och vi deltar gärna i konstruktiva samtal med alla aktörer inom utbildningssystemet.

Anna Castberg, avdelningschef på Skolverkets Analysavdelning
Sofia Berlin Kolm, tf avdelningschef på Universitetskanslersämbetets Analysavdelning

Publicerades den .